Koen Goderis    |    Voskenslaan 71, 9000 Gent    |    0492 60 83 55    |    kine@koengoderis.be    |    0815.487.611

 

Deze sessies rond aanhoudende pijn kunnen na overleg ook online doorgaan.

"ANDERS" MET PIJN :
Lichaamsgerichte Therapie en Coaching bij aanhoudende pijn

Chronische/aanhoudende pijn is in de praktijk vaak een moeilijk te behandelen klacht. Patiënten met chronische/aanhoudende pijn worden vaak behandeld met technieken die werkzaam zijn op korte termijn, alsof chronische pijn een aanhoudende acute aandoening is. Bij aanhoudende pijn zijn de mechanismen die pijn veroorzaken anders dan bij acute pijn. Kennis over die mechanismen is essentieel in de aanpak van aanhoudende pijnklachten.

Pijncoaching is een manier van werken met pijn die in eerste instantie focust op het ondersteunen van hoe jij omgaat met je pijn met als doel stappen zetten in de richting van een beter welbevinden en betere gezondheid.

De aanpak is vooral taak/doelgericht. Er wordt gebruik gemaakt van kinesitherapeutische en coachende technieken en vaardigheden die helpend zijn bij het veranderen van en het omgaan met pijn.

 

Voorbeelden van aanhoudende pijnklachten zijn:

 • Aanhoudende of wisselende buikpijn (maagpijn, darmklachten)
 • Aanhoudende gewrichtsklachten (rug, nek, schouder, ...)
 • Fibromyalgie
 • Migraine / aanhoudende hoofdpijn
 • Chronisch Vermoeidheidssyndroom
 • Complex Regionaal Pijn Syndroom
 • Aanhoudende pijn na een operatie
 • Whiplash
 • Neuropathische pijn
 • Pijn bij/na kanker
 • Fantoompijn
 • Spasmofilie
 • ...

Wat zal je leren?

 “Waarom heb ik pijn en waarom gaat die pijn niet weg?
   Wat gaat er van binnen om in mijn lichaam?”

Het zijn vragen die met een zekere wanhoop gesteld worden. Op een goede manier geïnformeerd worden over aanhoudende pijn zal je helpen om die onzekerheid en wanhoop te doorbreken. Pijneducatie gaat in op het mechanisme achter pijn, de sterke rol die emoties spelen bij aanhoudende pijn en voorziet een duidelijk antwoord op vragen rond het gebruik van pijnstillende medicatie..

 

“Maar hoe doe ik dat, anders omgaan met mijn pijn?
 En hoe ga ik anders om met mijn gevoelens rond pijn?”

Het aanwenden van ACT (Acceptance and Commitment Therapy) leert je in verschillende stappen de vaardigheden aan om je beter te kunnen aanpassen aan de ups en downs in het leven met als doel een rijk en gevuld leven te leiden mét aanhoudende pijn:

 • Opmerken van moeilijke en verlammende gedachten en leren hoe je je van deze gedachten kan losmaken.
 • Het leren aanvaarden van pijnervaringen en van de gevoelens rond de pijn. Aanvaarding   zorgt voor meer rust en de openheid om te zien dat er meer is dan enkel de pijn.
 • Opnieuw voeling krijgen met wat waardevol en belangrijk is in jouw leven en van daaruit realistische doelen stellen

 

“Wat kan ik doen als ik overspoeld word door stress en angst en daardoor helemaal verlamd word?”

Je zal ook leren om op een andere manier om te gaan met stress via relaxatie en mindfulness met technieken die je thuis op jezelf kan oefenen en gebruiken op moeilijke momenten

 

“Mag ik nog bewegen met mijn pijn en hoe doe ik dat veilig?”

Er wordt aandacht besteed aan het veilig opbouwen van de fysieke condities volgens de principes van “graded activity” met oefentherapie die rekening houdt met de specifieke vereisten bij aanhoudende pijn.

Koen Goderis

Voskenslaan 71, 9000 Gent

0492 60 83 55

kine@koengoderis.be