Koen Goderis    |    Voskenslaan 71, 9000 Gent    |    0492 60 83 55    |    kine@koengoderis.be    |    0815.487.611

 

HYPERVENTILATIE

Hyperventilatie betekent letterlijk "over-ademen". Deze benaming dekt echter de onderliggende lading niet. Deze "ademhaling uit balans" is, net als het topje van de ijsberg, de uiterlijke verschijning van onderliggende spanningen, angsten, gedachten, onzekerheden die voortdurend onbewust voeding geven aan wat we eigenlijk een angstsyndroom kunnen noemen.

 

We onderscheiden twee vormen van hyperventilatie:

 • Acute hyperventilatie als scherpste piek van de onderliggende ijsberg.
 • Chronische of latente hyperventilatie als een constant, bijna onzichtbaar onevenwichtig adempatroon.

 

Dit ongebalanceerd ademen zorgt ervoor dat ook het lichaam uit balans raakt en  geeft aanleiding tot een hele reeks van klachten die afzonderlijk of samen kunnen voorkomen:

 • Pijnlijke steken in de borst
 • Gespannenheid
 • Een waas voor de ogen
 • Duizeligheid
 • In de war zijn, of het gevoel hebben het normale contact met de omgeving te verliezen
 • Een snellere of diepere ademhaling
 • Ademnood
 • Benauwd voelen in of rond de borst
 • Tintelingen in de vingers
 • Niet voldoende diep kunnen doorademen
 • Stijfheid van vingers of armen
 • Koude handen of voeten
 • Bonzen van het hart
 • Angstig gevoel
 • Vermoeidheid

 

Deze klachtenlijst is verre van volledig. Het geeft wel een beeld van wat hyperventilatie met je lichaam kan doen. En het maakt duidelijk dat het als angstsyndroom zich niet beperkt tot het uiten van enkel snel en diep ademen!

De metafoor van de ijsberg illustreert waarom hyperventilatie een specifieke aanpak vraagt waarbij ook de onderliggende lagen aan het wateroppervlak zichtbaar gemaakt worden.

Hyperventilatie is geen ziekte maar een signaal dat de verhouding belasting/belastbaarheid uit evenwicht is.

 

Het behandelingsplan dat ik voorop stel, komt tegemoet aan deze visie rond hyperventilatie en bestaat onder andere uit:

 • een individueel intake-gesprek
 • inzicht krijgen in het hyperventilatiemechanisme
 • meerdere relaxatieoefeningen in lig en in zit
 • korte stand-by relaxaties
 • het leren opvangen en voorkomen van de klachten
 • het verhogen van de bewustwording
 • aanvaarding en liefdevolle vriendelijkheid naar jezelf toe
 • evaluaties en eindgesprek

 

Dit behandelingsprogramma geeft als doel een leidraad te zijn om opnieuw greep te krijgen op je eigen situatie en je genezingsproces zelf in handen te nemen.

Jouw motivatie en actieve participatie spelen hierin een cruciale rol.

 

Ik zie het als mijn missie om via bewustwording en inzicht het lichaam opnieuw beter te leren "ademen".

Koen Goderis

Voskenslaan 71, 9000 Gent

0492 60 83 55

kine@koengoderis.be