Koen Goderis    |    Voskenslaan 71, 9000 Gent    |    09 220 67 27    |    kine@koengoderis.be

 

ALGEMENE INFO

  • De praktijk is toegankelijk op afspraak.
  • Je kan mij elke werkdag telefonisch bereiken vanaf 08.30 u op 09/2206727.
  • Je kan ook contact opnemen via email kine@koengoderis.be.
  • Je krijgt een afsprakenkaartje met vermelding van dag, datum en uur van afspraken.
  • Indien belet, gelieve op voorhand te verwittigen voor een vlotte gang van zaken, zo niet zal het honorarium van de verstrekking aangerekend worden zonder tussenkomst van de verzekeringsinstelling.

VOORSCHRIFTEN EN TARIEVEN

  • Het medisch voorschrift van de arts, een kleefvignet van de mutualiteit en/of gegevens van de verzekeringsinstelling worden overhandigd bij aanvang van de eerste sessie.
  • Ik ben geconventioneerd en werk dus aan de officiĆ«le RIZIV- tarieven.
  • Er wordt steeds afgerekend na de laatste verstrekking tenzij anders overeen gekomen.
  • Een getuigschrift voor verstrekte hulp wordt afgeleverd op de dag van de laatste verstrekking.
  • Op het einde van de behandelingen wordt indien gewenst een eind- of evaluatieverslag overgemaakt aan de verwijzende arts.

Koen Goderis

Voskenslaan 71, 9000 Gent

09 220 67 27

kine@koengoderis.be