Koen Goderis    |    Voskenslaan 71, 9000 Gent    |    0492 60 83 55    |    kine@koengoderis.be    |    0815.487.611

 

Deze sessies rond stress en angst
kunnen na overleg ook online doorgaan.

“Anders” met stress en angst : Lichaamsgerichte Therapie en Coaching als ondersteuning bij stress- en angstklachten

 

Stresscoaching is een manier van werken met stress en angst die in eerste instantie focust op het ondersteunen van hoe jij omgaat met je stress en angst met als doel stappen zetten in de richting van een beter welbevinden en betere gezondheid.

 

Wat kan je leren

“Waarom heb ik stress en waarom gaat die angst niet weg? Wat gaat er van binnen om in mijn lichaam?”

Het zijn vragen die met een zekere wanhoop gesteld worden. Op een goede manier geïnformeerd worden over stress zal je helpen om die onzekerheid en wanhoop te doorbreken. Stresseducatie gaat in op het mechanisme achter stress en de sterke rol die emoties spelen bij allerlei lichamelijke klachten die in verband staan met stress

 

“Maar hoe doe ik dat, anders omgaan met mijn stress? En hoe ga ik anders om met mijn angstgevoelens?”

Het aanwenden van ACT (Acceptance and Commitment Therapie) leert je in verschillende stappen de vaardigheden aan om je beter te kunnen aanpassen aan de ups en downs in het leven met als doel een rijk en gevuld leven te leiden:

 

  • Opmerken van moeilijke en verlammende gedachten en leren hoe je je van deze gedachten kan losmaken.
  • Het leren aanvaarden van stresservaringen en van angstgevoelens. Aanvaarding zorgt voor meer rust en de openheid om te zien dat er meer is dan enkel angst.
  • Opnieuw voeling krijgen met wat waardevol en belangrijk is in jouw leven en van daaruit realistische doelen stellen.

 

“Wat kan ik doen als ik overspoeld word door stress en angst en daardoor helemaal verlamd word?”

Je zal ook leren om op een andere manier om te gaan met stress via relaxatie en mindfulness met technieken die je thuis op jezelf kan oefenen en gebruiken op moeilijke momenten.

Koen Goderis

Voskenslaan 71, 9000 Gent

0492 60 83 55

kine@koengoderis.be